Maria van Loon is een gediplomeerd masseur

en spiritueel coach.

 

Centraal in haar praktijk staat de mens als geheel.

 

Waarom de naam Zintuigtherapie?

Iedereen kent de vijf zintuigen: zien, ruiken, tast, smaak en horen. Met behulp van deze vijf zintuigen ervaren we ons bestaan. Ze zijn verbonden met ons fysieke lichaam.

Daarnaast beschikken we over verschillende energielichamen die verbonden zijn met onze fijngevoelige zintuigen zoals intuïtie, rechtstreekse kennis, het vermogen emoties van onszelf en anderen op te vangen en het vermogen liefde waar te nemen. We hebben ook een fijngevoelig zintuig om de uitstraling van iemand te voelen.

We kunnen ons echt bewust worden van deze zintuigen, als we een innerlijke reis door deze energielichamen maken.

Zintuigtherapie richt zich op het in balans brengen en houden van het totale energiesysteem, waardoor het gevoel van vitaliteit en welzijn wordt versterkt.

Door de combinatie van massage en het gebruik van mijn fijngevoelige zintuigen ben ik in staat de lichamelijke- en geestelijke blokkades en de belemmeringen in het energiesysteem te behandelen. Ik kan u helpen om (weer) – zowel lichamelijk als geestelijk – in balans te komen waardoor u zich vitaal en sterk  zult voelen.

Op deze website vindt u mijn aanbod voor individuen in de vorm van massage, voetreflexologie  en zintuigtherapie. Naast mensen behandel ik ook dieren. Ik heb ruime ervaring met de behandeling van paarden. Mijn aanbod voor groepen bestaat uit een workshop De Kracht van Acht  en een cursus met een introductie lezing Symboliek tot leven brengen bestaande uit zeven modules.

Tevens organiseer ik een driedaagse Layakuur.  Deze kuur staat uitgebreid beschreven bij Layakuur.